Το Υπουργείο Υγείας στηρίζει την ενεργή συμμετοχή των ατόμων, της κοινότητας και των αρμόδιων φορέων στην διαμόρφωση των πολιτικών του αποφάσεων. Δείτε το PDF εδώ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ...