Παιδιά ΑΜΕΑ και ανυπαρξία απαραίτητων για αυτά θέσεων Β3 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε παιδικούς σταθμούς 2016-2017

 Ονομάζομαι Στέλλα Λαμπροπούλου, και κατοικώ στο Χαλάνδρι Αττικής. Έχω ένα παιδί ΑΜΕΑ 4 ετών, τον Θανάση. Συμμετέχω στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017 και θα ήθελα να σας μεταφέρω το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ και πολλές άλλες μητέρες με παιδιά με αναπηρία.

Οι ωφελούμενες του ΕΣΠΑ μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ έχουμε δικαίωμα να δηλώσουμε για τα ΑΜΕΑ παιδιά μας μέσω του Προγράμματος, μόνον κατηγορία Β3 (Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ)και να λάβουμεvoucher αξίας 5.000 € για την ως άνω τοποθέτηση σε θέση Β3εξαιρούμενες βάσει της Πρόσκλησης από οποιοδήποτε απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής στο Πρόγραμμα, όπως αυτό περί οικογενειακού εισοδήματος, κατάστασης απασχόλησης, εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

Δυστυχώς, όμως, τέτοιοι σταθμοί, αν και υπάρχουν μόνον 5 σε ολόκληρη την Χώρα, αυτοί δεν λειτουργούν καν, γιατί το Κράτος δεν φροντίζει να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται ώστε να λειτουργούν νόμιμα και να λάβουν την απαιτούμενη άδεια. Ειδικότερα, στην Αττική, όπου και κατοικώ, υπάρχουν μόνον 2 τέτοιοι παιδικοί σταθμοί: ένας στον Ασπρόπυργο και ένας στα Άνω Λιόσια, αμφότεροι, όμως, αυτοί οι παιδικοί σταθμοί ΔΕΝ λειτουργούν ως σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας, αλλά ως απλοί παιδικοί σταθμοί, γιατί, επίσης, το Κράτος δεν μεριμνά ώστε να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε ο παιδικός σταθμός να λειτουργήσει ΚΑΙ για ΑΜΕΑ παιδιά.

Έπειτα από επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την ΕΕΤΑΑ που είχα εγώ και πολλές άλλες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, για την επίλυση του ζητήματος και εξεύρεση λύσεων, η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε στις 21-7-2016 στο site της ότι οι ωφελούμενες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ μπορούν να απευθύνονται όχι μόνον σε θέσεις Β3 (που ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν), αλλά και σε άλλες κατηγορίες θέσεων, όπως αυτές που απευθύνονται σε «φυσιολογικά» παιδιά κατηγορίας Α2,εφόσον γίνονται αποδεκτά τα παιδιά ΑΜΕΑ από τους παιδικούς σταθμούςλαμβάνοντας όμως σε αυτή την περίπτωσηvoucher αξίας μόνον 2.375 € που αντιστοιχεί για την νέα αυτή Α2 θέσηκαι χάνοντας τα ως άνω προνόμια των εξαιρέσεωνπου είχαμε για την συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα.

Επομένως, μπορεί με την νεότερη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ να εξομοιώνονται, θεωρητικά πάντοτε, τα ΑΜΕΑ παιδιά μας με οποιοδήποτε άλλο παιδί της ηλικίας τους χωρίς αναπηρία, κατόπιν πάντοτε αποδοχής των παιδιών ΑΜΕΑ από τους παιδικούς σταθμούς, όμως στην πράξη, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, καθόσον:

  1.                 ΚΑΝΕΝΑΣ παιδικός σταθμός δεν θα επιλέξει να εγγράψει ένα παιδί ΑΜΕΑ, αντί ενός άλλου «φυσιολογικού» παιδιού, πολλώ δε μάλλον όταν θα προσφέρεται με το voucher το ίδιο ακριβώς οικονομικό ποσόν από την ΕΕΤΑΑ.
  2.                 Αποδεχόμενες άλλη θέση εκτός από Β3 (αφού δεν υπάρχουν καν), χάνονται τα ως άνω προνόμια εξαίρεσής μας για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Επομένως, βρισκόμαστε αντιμέτωπες με τον τεράστιο ανταγωνισμό από όλες τις αιτούσες μητέρες σε ολόκληρη την Χώρα για την χορήγηση του voucher.
  3.                 Καταπατώνται δικαιώματα που αντλούν τα ΑΜΕΑ παιδιά μέσα από το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ, αλλά και τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, οι οποίοι επιτάσσουν ως βασική προτεραιότητατην ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, επομένως και της δράσης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  4.                 Για να γίνουμε τελικώς αποδεκτοί από παιδικούς σταθμούς κατηγορίας Α2, καλούμεθα οι μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ να καλύψουμε οικονομικά, εξ ιδίων χρημάτων μας, όχι απλώς τα χρήματα που παρανόμως ζητούνται από τους παιδικούς σταθμούς (εγγραφές, γραφικές ύλες, εξωσχολικές δραστηριότητες, μετακινήσεις με σχολικό λεωφορείο, κλπ) ή και την διαφορά χρημάτων που προκύπτει μεταξύ του voucher και των πραγματικών διδάκτρων του σταθμούαλλά επίσης και την παράλληλη στήριξη για το ΑΜΕΑ παιδί μας, η οποία παράλληλη στήριξη είναι η ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΗ προϋπόθεση για την αποδοχή μας από τους παιδικούς σταθμούς και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ιδιωτική, καθόσον η φοίτηση σε παιδικούς σταθμούς δεν εμπίπτει στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να παρέχεται δωρεάν από το Κράτος.

            Όπως αντιλαμβάνεσθε, το βάρος και η ευθύνη για το ότι, χωρίς δική μας ευθύνη, δεν υπάρχουν οι θέσεις Β3 σε Δομές ΒΣΟΦ στην Ελλάδα, επειδή το Κράτος δεν μεριμνά για να λειτουργήσουν τέτοιοι σταθμοί και να προσληφθεί το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό τους, πέφτει στις δικές μας πλάτες και καλούμεθα εμείς οι γονείς ΑΜΕΑ παιδιών να πληρώσουμε εξ ιδίων χρημάτων μας για κάτι το οποίο θα μας παρεχόταν (και έπρεπε να μας παρέχεται) δωρεάν από το Κράτος. Το ελάχιστο που θα έπρεπε να ισχύει, είναι, ότι αφού δεν υπάρχουν Δομές ΒΣΟΦ (Β3 κατηγορίας) και επιτρέπεται έτσι η τοποθέτηση των ΑΜΕΑ παιδιών σε οποιονδήποτε παιδικό σταθμό  της επιλογής μας, τότε να δοθεί το voucher των 5.000 € στα παιδιά ΑΜΕΑ, κάτι το οποίο δικαιούνταν τα παιδιά ΑΜΕΑ ούτως ή άλλως. Ουσιαστικά, ζητάμε το αυτονόητο: να μας δοθεί μία ευκαιρία με το πραγματικό voucher των 5.000 € που θα δικαιούμασταν, αν υπήρχαν Β3 θέσεις, ώστε να λειτουργήσει αυτό σαν οικονομικό κίνητρο έναντι των παιδικών σταθμών για την εγγραφή των παιδιών μας ΑΜΕΑ σε αυτούς, καθόσον, ως γνωστόν, φέτος για πρώτη χρονιά θα υπάρξει τεράστιος και εξοντωτικός ανταγωνισμός για μία θέση σε παιδικό σταθμό. Και φυσικά, με το μεγαλύτερης αξίας voucher των 5.000 €, δεν θα γίνεται καν λόγος από τους παιδικούς σταθμούς για ανεύρεση παράλληλης στήριξης. Θα είναι ήδη αρκετά τα χρήματα (5.000 €) που θα λάβουν οι παιδικοί σταθμοί, ώστε να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό που θα εξυπηρετεί παράλληλα και το ΑΜΕΑ παιδί και τα υπόλοιπα «φυσιολογικά» παιδιά του τμήματός του.

Επιθυμώ την αμέριστη συμμετοχή Σας και το ενδιαφέρον Σας στο παραπάνω ζήτημα, για να εξευρεθούν ΑΜΕΣΑ οι απαραίτητες και δίκαιες λύσεις, για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος που αντιμετωπίζουμε για τα ΑΜΕΑ παιδιά μας. Η παρούσα διαμαρτυρία μας και θερμή παράκλησή μας προς Εσάς και προς οποιονδήποτε άλλον μπορεί να συνδράμει, αφορά τα ΑΜΕΑ παιδιά μας, τα οποία θα έπρεπε φυσιολογικά να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια στην Χώρα μας, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσετε να κάνετε και Εσείς κάτι από την πλευρά Σας, προκειμένου να βρεθεί μια ουσιαστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημά μας. Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Χαλάνδρι, 26-7-2016.

Διατελώ με τιμή,

Στέλλα Λαμπροπούλου.

(6974-123597)