ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ & Η ΦΛΟΓΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μ. Εβδομάδα 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από εκπροσώπους από «Το  Μέλλον» στη «Φλόγα» προκειμένου να δώσουμε χαρά & αγάπη στα φιλοξενούμενα παιδιά του ξενώνα με την προσφορά βιβλίων, παιχνιδιών και T-shirt.

Σας ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε και συζητήσαμε τις προκλήσεις που αμφότεροι αντιμετωπίζουμε.